Thực hiện công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, sáng ngày 21/10/2013 trường THCS Phong Phú phối hợp với Công an huyện Giá Rai phổ biến kiến thức về phòng chống tội phạm và ma túy.

Nội dung của bài tuyên truyền gồm:

- Những biểu hiện của tội phạm và nghiện hút ma túy.

- Những biện pháp để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên và học sinh, trong công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy trong trường học.

- Phối hợp cùng các cấp, các ngành và toàn dân phòng ngừa, tiến tới đẩy lùi các tệ nạn xã hội, nhằm xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh; góp phần bảo vệ văn hóa tốt đẹp của dân tộc, danh dự và nhân phẩm của con người, giữ gìn trật an toàn xã hội. 


Trường THCS Phong Phú
21/10/2013