Thông báo 28/08/2013

Thông báo về cuộc thi "Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp"

Dưới đây là văn bản hướng dẫn các thầy cô giáo và các em học sinh tải về để tham khảo để tham gia

Trường THCS Phong Phú